Üzemeltetés

 Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 

Székhelye:  6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. (központi ügyintézés)
Telephelye:  6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.9.

Központi iroda:  77/421-833
Városüzemeltetés:  77/423-403
Email:  hvzrt@hvzrt.hu
Honlap:  www.hvzrt.hu

 

Ügyfélszolgálat Pénztár
Hétfő 8-12, 13-15 Hétfő 8-10, 14-15
Kedd 8-12, 13-15 Kedd 8-10, 14-15
Szerda 7-19 Szerda 8-10, 14-15
Csütörtök - Csütörtök -
Péntek 8-11 Péntek 8-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  2007.07.01-én jött létre (2008.03.03. napjától  a TÖV Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. jogutódja).

100%-ban Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A cég vezetője a vezérigazgató. Ezt a tisztséget 2011.06.01-i kinevezése óta Molnár Ferenc  tölti be.
A Zrt. felügyeletét 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.


A társaság vezető munkatársai:

Molnár Ferenc - vezérigazgató
Csanádi Gabriella - gazdasági vezető

 

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Skribanek Zoltán - FEB  elnök
Gyöngyi László - FEB tag
Szűcs Csaba - FEB tag


A Halasi Városgazda Zrt. folyamatosan biztosítja  a város mindennapi életéhez szükséges feltételeket. Alapvető feladata a város Önkormányzatának stratégiai céljaival összhangban Kiskunhalas otthonossá, élhetővé, szerethetővé tétele. Ehhez igazodva végzi napi tevékenységét. A cég a legszükségesebb szakirányú eszköz és munkaerő bázissal rendelkezik, kapacitását  szükség szerint alvállalkozók bevonásával bővíti. A város igényeinek megfelelően – fontosságuk sorrendjében végzi napi munkáját. A Zrt. tevékenysége  láthatóan sokrétű. Ide tartozik a Távhő szolgáltatás, a Vagyongazdálkodás, és a Városüzemeltetés.

A Zrt. a rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint végzi, azonban munkája csak akkor lehet eredményes, ha a város lakossága is segíti azt.

A Zrt. köszönetet mond minden jó szándékú, előremutató észrevételért, mert meggyőződése, hogy csak a lakossággal  együtt lehet sikeres.
 

 

Halasi Városgazda Zrt. 100%os tulajdonában lévő gazdasági társaság a  Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft.
Cím: 6400 Kiskunhalas, Nagy-Szeder István u. 1.
Honlap:  www.halasthermal.hu