Rendeletek

 

Hatályos rendeletek jegyzéke 2017.05.26-i állapot szerint

 

Rendelet száma   Rendelet tárgya
20/1991.(X.14.)  

A szeszesital kimérésének és fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról.

Módosítások:
15/2000.(IV.20.), 39/2005.(IX.28.), 21/2012.(V.30.), 25/2016(X.28)

13/1997.(V.6.)  

Önkormányzati biztosra vonatkozó eljárási szabályok.

Módosítások:
18/1999.(VI.29.), 19/2004.(V.6.)

12/2000.(III.28.)  

Termőföldek őrzéséről.

Módosítások:
30/2000.(IX.20.), 18/2001.(IV.26.), 35/2002.(XII.18.), 4/2007.(I.31.)

8/2001.(II.01.)  

Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról.

Módosítások:
25/2001.(XI.28.), 17/2003.(VIII.31.), 30/2004.(VI.02), 34/2004.(VII.7.), 27/2005.(VI.29.), 13/2006.(III.29.),  27/2006.(VI.28.), 16/2007.(VI.06.), 19/2007.(VII.4.), 12/2009.(IV.01.), 13/2010.(IX.29.), 32/2011.(XI.30.), 32/2012.(IX.28.), 43/2012.(XII.21.),
20/2013 (IX.27), 26/2015(IX.25), 21/2016(IX.30)
, 13/2017(III.31.),

melléklet 1, melléklet 2  

28/2001.(IX.27.)  

Köztisztviselők szoc., jóléti, kult., eü. juttatásairól, munka és pihenőid.szab.

Módosítások:
35/2001.(X.31.), 42/2001.(XII.19.), 10/2003.(IV.30.), 42/2003.(XII.20.), 3/2004.(III.1.)

12/2002.(V.02.)  

Társasházak felújításának támogatásáról.

Módosítások:
25/2005.(VI.29.), 2/2011.(II.02.)

18/2003.(VII.31.)  

Helyi művi ért.véd.véd.ép.jegyzéke.

Módosítások:
24/2003.(IX.29.), 37/2003.(XII.3.), 29/2004.(VI.2.), 35/2004.(VII.7.), 6/2005.(II.02.), 41/2005.(IX.28.), 9/2007.(III.07.),  3/2008.(I.30.), 15/2008.(VI.04.), 20/2008.(VII.01.), 23/2008.(IX.3.), 30/2008.(X.29.), 10/2010.(VI.30), 12/2012(II.29.), 37/2012.(XI.30.), 24/2013(XI.22),
11/2014(V.30)

41/2003.(XII.23.)  

Közter. nevének megállapítása, házszámozás.

Módosítások:
26/2007.(X.3.), 21/2012.(V.30.)

13/2004. (IV.29.)  

Lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról.

Módosítások:
29/2004.(VI.2.), 3/2005.(II.02.), 2/2011.(II.02.), 28/2011(X.26.)

28/2004.(VI.2.)  

Közterület használat szabályairól.

Módosítások:
52/2004.(XII.1.), 43/2005.(IX.28.), 56/2005.(XI.30.), 63/2005.(XII.21.), 22/2006.(IV.26.), 37/2006.(XI.29.), 10/2007.(IV.4),  35/2007.(XII.5.), 16/2008.(VI.04.), 36/2008.(XI.26.), 21/2009.(X.28.),  28/2009.(XII.02.), 20/2010.(XII.01.), 2/2011.(II.02.), 31/2011.(XI.30.), 21/2012.(V.30.), 35/2012.(X.26.), 41/2012.(XI.30.), 17/2016(VI.30), 24/2016(X.28)
, 14/2017(IV.28), 17/2017(V.26),  

54/2004./XII.1.)  

Az önkormányzati Környezetvédelmi alapról.

Módosítások:
2/2011.(II.02.)

58/2004.(XII.22.)  

Zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól.

Módosítások:
2/2006.(II.01.), 28/2006.(VI.28.), 23/2007.(VII.4.), 18/2009.(IX.30.),
21/2009.(X.28.)

9/2005.(III.02.)  

Helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról.

Módosítások:
4/2008.(I.30.)

22/2005.(VI.01.)  

Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilv.

Módosítások:
15/2007.(IV.27.), 2/2009.(II.04.), 21/2012.(V.30.), 8/2016(III.31)

59/2005.(XI.30.)  

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.

Módosítások:
23/2006.(IV.26.), 21/2012.(V.30.), 7/2013.(III.01.), 25/2015(IX.25), 17/2016(VI.30), 23/2016(X.28)
, 18/2017(V.26)

6/2008.(II.27.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről.

Módosítások:
14/2008.(VI.04.), 8/2009.(III.4.)

     
43/2008. (XII.17.)   Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjáról
7/2009. (III.04.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről.

Módosítások:
14/2009.(V.27.), 24/2009.(XII.02.), 1/2010.(III.10.)

13/2009. (IV.29.)   Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásáról.

2/2010(III.10.)

 

Költségvetési rendelet

Módosítások:
7/2010(V.05.), 9/2010.(VI.30), 12/2010.(IX.29.), 16/2010.(XII.01.)

6/2010.(V.05.)   Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról
23/2010.(XII.15.)   Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
25/2010.(XII.15.)   Helyi hulladékgazdálkodási tervről
6/2011(III.02.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 

Mellékletek

Módosítások:
17/2011.(VI.29.), 34/2011.(XII.21.), 6/2012.(II.29.)

7/2011.(III.2.)   Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről 
14/2011.(V.11.)   Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Mellékletek 
16/2011.(VI.01.)  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Módosítások:
27/2011.(X.26.), 14/2012.(III.28.), 17/2012.(III.28.), 44/2012.(XII.21.),
6/2014. (III.12.), 6/2015(III.27), 6/2016(III.31) , 19/2016(IX.30)7/2017(III.31.),  

18/2011.(VI.29.)  

A gyermekek védelméről

Módosítások:
30/2011.(XI.30.), 15/2012.(III.28.), 19/2012.(V.03.), 25/2012.(VII.04.), 31/2013. (XII.20.), 8/2014. (IV.4), 7/2015(III.27), 29/2015. (X.30), 
7/2016(III.31), 6/2017(II.24)

33/2011.(XII.21.)   2012. évi átmeneti gazdálkodásról 
35/2011.(XII.21.)  

Az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Módosítások:
46/2012.(XII.21.), 23/2013(XI.22), 13/2014(IX.26),
19/2014. (XI.28.), 4/2015(II.26), 5/2015(III.27), 9/2016(IV.29)

38/2011.(XII.28.)  

A helyi adókról 

Módosítások:
31/2015.(XI.27.) 1/2016(I.29), 4/2016(II.26), 30/2016(XI.25), 33/2016(XII.16)

1/2012. (II.01.)  

A Kiskunhalas név és az Önkormányzat jelképeinek használatáról.

Mellékletek

Módosítások:
39/2012.(XI.30.), 27/2015.(X.30)

2/2012. (II.01.)   Egyes helyi adók csop- besz.megb.
3/2012. (II.01.)   Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről.
7/2012 (II.29.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 

Mellékletek 

Módosítások:
22/2012.(VI.06.), 27/2012.(IX.28.), 36/2012.(XI.30.), 4/2013.(III.01.)

10/2012.(II.29.)  

Rendelet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

Módosítások:
 29/2012.(IX.28.)

18/2012(V.03.)   2011. évi zárszámadás
30/2012. (IX.28.)  

A talajterhelési díjról

Módosítások:
 28/2015.(X.30.)

35/2012. (X.26.)  

Taxiállomás létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítások:
27/2013. (XII. 20.)

42/2012. (XII.21.)   Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
2/2013.(II.01.)  

A távhőszolgáltatásról

Módosítások:
20/2015. (IX. 25.)

5/2013. (III.01.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Módosítások:
12/2013(V.31.), 14/2013(VI.28), 22/2013(XI.25), 5/2014.(II.28)

11/2013 (IV.26.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Melléklet

18/2013.(IX.27.)  

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól

19/2013. (IX. 27.)   A közművelődésről
25/2013 (XII.20)  
26/2013 (XII.20)   Az önkormányzati támogatások rendjéről
32/2013 (XII.20)   A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről.
2/2014. (II.14.)
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Melléklet

Módosítások:
10/2014(V.30), 12/2014(IX.26), 16/2014(XI.28), 2/2015(II.25)

4/2014. (II.28.)   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
9/2014. (IV.25.)  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról

Melléklet

18/2014. (XI.28)  

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Módosítások:
13/2015(V.29), 22/2015(IX.25), 32/2016(XI.25),  9/2017(III.31.), 15/2017(V.26)

21/2014. (XII.19)   A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről.
22/2014. (XII.19)  

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Módosítások:
32/2015.(XI.27.)

1/2015. (II.26)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Melléklet

Módosítások:
8/2015(IV.30), 15/2015(VI.25), 19/2015(IX.25), 30/2015(XI.27), 33/2105(XII.18), 2/2016(II.25)

3/2015. (II.26)  

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról

Módosítások:
21/2015(IX.25) 5/2016(II.26) 10/2016(IV.29), 35/2016(XII.16) , 5/2017(II.24)

9/2015 (IV.30)  
10/2015 (IV.30)  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Módosítások:
23/2015(IX.25), 26/2016(X.28) 10/2017(III.31.)16/2017(V.26),

11/2015 (IV.30)  

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Módosítások:
24/2015(IX.25), 16/2016(VI.30), 11/2017(III.31.)

12/2015(V.29)  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi költségvetési maradvány megállapításáról.

Melléklet

14/2015(V.29)  

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről

Módosítások:
28/2016(X.28)

16/2015(VI.26)  

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól.

Módosítások:

8/2017(III.31.),  

17/2015(VI.26)  

Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról.

Módosítások:

12/2017(III.31.),   

18/2015(VI.26)  

A helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről.

Módosítások:
20/2016(IX.30)

34/2015(XII.18)   A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról
3/2016(II.26)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Melléklet

Módosítások:
14/2016(VI.30), 18/2016(IX.30) , 29/2016(XI.25), 3/2017(II.24),  

101/2016(IV.29)  

A településképi véleményezési eljárásról

Melléklet

12/2016(V.30)  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Melléklet

13/2016(V.30)  

Közterületi térfigyelő rendszerről

Módosítások:
27/2016(X.28) , 2/2017(I.27)

15/2016(VI.30)  

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Módosítások:
22/2016(X.28)

31/2016(XI.25)  

A lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról

34/2016(XII.16)  

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról

1/2017(I.27)  

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

4/2017(II.24)  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Melléklet

19/2017(V.26)   Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
20/2017(V.26)  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Melléklet

21/2017(V.26)   Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről