Képviselő-testületi határozatok

 

2017


 

 

Testületi ülés Határozat szám Határozat címe
I.13. 1/2017 Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítéléséről
I.13. 2/2017 „Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására” c. pályázat elbírálása
I.13. 3/2017 Felhatalmazás határon átnyúló kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 4/2017 Felhatalmazás vasúti logisztikai központok fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 5/2017 Felhatalmazás kérése Kiskunhalas és Szabadka vizes élőhelyek természetvédelmi fejlesztése, megőrzése tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 6/2017 Felhatalmazás a napelemes villamos energia-termelés és az elektromos autózás promotálása a határ menti régióban a KKV szektor szereplőinek bátorításával tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 7/2017 Felhatalmazás két innovációs – technikai központ létrehozása Kiskunhalason és Zomborban tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 8/2017 Felhatalmazás nemzetközi kereskedelem, kézműves termékek határon átnyúló értékesítésének elősegítése, a kiskunhalasi és a zombori vásártér fejlesztésével párhuzamosan tárgyú IPA pályázat benyújtására
I.13. 9/2017 EFOP-3.7.3-16. azonosítószámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat beadása
I.13. 10/2017 A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében indított közbeszerzési eljárás során tett ajánlat
I.13. 11/2017 Polgármester szabadságának ütemezése
I.13. 12/2017 Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére
I.13. 13/2017 Polgármester illetményének módosítása
I.13. 14/2017 Alpolgármester illetményének módosítása
I.13. 15/2017 Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítményfejlesztési pályázatához szükséges ingatlanrész biztosítása
I.13. 16/2017 A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 305/2016 (XII.15) Kth. számú határozat módosítása
I.13. 17/2017 A strand területe 2366/10000-ed  tulajdoni hányadának megigénylése
I.13. 18/2017 Az Epreskert utcai útépítési közösséggel kötendő támogatói szerződés
I.13. 19/2017 Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Platán utcában
I.13. 20/2017 A Kőrösi út 2. szám alatti lakóépület lebontása
I.26 21/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
I.26 22/2017
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása
I.26 23/2017 Kiskunhalasi Birkózó Club kérelme
I.26 24/2017
Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végsõ véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés
I.26 25/2017 A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításának kezdeményezése
I.26 26/2017 Egyes közterületek elnevezése
I.26 27/2017 A Thorma János Múzeum bõvítéséhez fedezet biztosítása
I.26 28/2017 A Szegedi úti egykori laktanya vételi szándéka
I.26 29/2017 A komlói 6167 hrsz-ú – sikondai – tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
I.26 30/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Százszorszép Óvódák)
I.26 31/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Bóbita Óvoda)
I.26 32/2017 Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához
I.26 33/2017 Elvi hozzájárulás óvoda bõvítéséhez
I.26 34/2017 Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Liget utcában
I.26 35/2017 A Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatt ingatlan értékesítése
I.26 36/2017 Õsz utcai területértékesítés
I.26 37/2017 A Majsai út 1.szám alatti ingatlanon egyes építmények lebontása
I.26 38/2017 Megállapodás orvosi rendelõk bérbevételérõl
I.26 39/2017 A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében külsõ szolgáltatóval kötendõ vállalkozási szerzõdés
I.26 40/2017 Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól
I.26 41/2017 Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2016. évi szakmai mûködésérõl
I.26 42/2017 Csillagvizsgáló Obszervatórium 2017. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása
I.26 43/2017 EFOP-1.5.3-16. azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek ” címû pályázat beadása
I.26 44/2017 EFOP-3.9.2-16. azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek ” címû pályázat beadása
I.26 45/2017 Fõtéri faleváltási terv I. sz. ütemének módosítása
I.26 46/2017 Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
I.26 47/2017 A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
I.26 48/2017 Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
I.26 49/2017 Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
I.26 50/2017 Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
II.23. 51/2017 „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozása
II.23. 52/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
II.23. 53/2017 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele
II.23. 54/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
II.23. 55/2017 A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
II.23. 56/2017 A Halas-T Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
II.23. 57/2017 Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására
II.23. 58/2017 A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2017. évi üzleti tervének jóváhagyása
II.23. 59/2017 A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
II.23. 60/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 2. számú módosítása
II.23. 61/2017 A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft.  2016. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása
II.23. 62/2017 A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT –Kulturális együttműködés: Muzeológia a gyakorlatban II. című felhívásra benyújtandó pályázat
II.23. 63/2017 A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra benyújtandó pályázat
II.23. 64/2017 A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi munkatervének jóváhagyása
II.23. 65/2017 A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkatervének jóváhagyása
II.23. 66/2017 Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása
II.23. 67/2017 Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
II.23. 68/2017 A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
II.23. 69/2017 Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Kth. módosítása
II.23. 70/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020 kapcsolatos 302/2016. Kth. módosítása
II.23. 71/2017 Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder  István utcai ingatlanban
II.23. 72/2017 A központi alapellátási  orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlan ingyenes használatba adása
II.23. 73/2017 Felhatalmazás pályázat benyújtására a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése érdekében” című pályázati konstrukcióra
II.23. 74/2017 A Hirling József Lovaspark fejlesztése
II.23. 75/2017 Szent György téri területvásárlás
II.23. 76/2017 Egyes külterületi ingatlanok értékesítése
II.23. 77/2017 EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója - Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. évben  
II.23. 78/2017 A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámoló
II.23. 79/2017 A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
II.23. 80/2017 Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi előrehaladásáról
II.23. 81/2017 A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat kiadása
II.23. 82/2017 Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért
III.30. 83/2017 Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díj odaítélése
III.30. 84/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
III.30. 85/2017 Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről
III.30. 86/2017 Feladat-ellátási szerződés módosítás  – iskolaorvosi feladatok ellátásáról
III.30. 87/2017 Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés feladatainak ellátása
III.30. 88/2017 2016. december 31-i fordulónapi leltár
III.30. 89/2017 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása
III.30. 90/2017 A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának megkötése
III.30. 91/2017 Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016-2017. évi módosításának jóváhagyása
III.30. 92/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
III.30. 93/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
III.30. 94/2017 Szándéknyilatkozat sportcélú fejlesztés megvalósításához
III.30.

95/2017

melléklet

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól
III.30. 96/2017 A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
III.30. 97/2017 Földgázenergia beszerzése
III.30. 98/2017 Felújítási keret felosztása
III.30. 99/2017 Támogatás korcsolyapálya kialakításához
III.30. 100/2017 A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának fejlesztéséhez történő hozzájárulás
III.30. 101/2017 Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Csendes közben
III.30. 102/2017 A 3003 hrsz ingatlan közterületként szabályozott területrészének megvásárlása
III.30. 103/2017 Közterületként szabályozott terület megvásárlása a Halászcsárda utcában
III.30. 104/ 2017 Táncsics utcai területvásárlás
III.30. 105/2017 Semmelweis téren parkoló kijelölése
III.30. 106/2017 A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
III.30. 107/2017 A Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő kiskunhalasi általános iskolák 2017. évi átszervezésének véleményezése
III.30. 108/2017 A ’Reformáció 500’ emlékév megünneplése és rendezvényeinek támogatása
III.30. 109/2017 A Kiskunhalasi Bóbita Óvodában bölcsődei csoport létrehozása
III.30. 110/2017 A Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2016. évben végzett közművelődési tevékenységéről
III.30. 111/2017 Az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című pályázat beadása
III.30. 112/2017 Az EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat beadása
III.30. 113/2017 Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi adóztatásáról
IV.27. 114/2017 Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj adományozása
IV.27. 115/2017 A Kiskunhalasi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
IV.27. 116/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
IV.27. 117/2017 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása
IV.27. 118/2017 Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében
IV.27. 119/2017 Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
IV.27. 120/2017 Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására
IV.27. 121/2017 Felhatalmazás fürdőfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési feladatok elvégzésére
IV.27. 122/2017 A balatonakali tábor vételi szándéka
IV.27. 123/2017 Naperőművek létesítéséhez terület bérbeadása
IV.27. 124/2017 A Gimnázium utca 4. szám alatti ingatlan rendezése
IV.27. 125/2017 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportjának helyiség biztosítása
IV.27. 126/2017 A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének bérbeadásáról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
IV.27. 127/2017 Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról
IV.27.

128/2017

melléklet

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása
IV.27. 129/2017 Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása
IV.27. 130/2017 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okirat módosítása
IV.27. 131/2017 A Thorma János Múzeum Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtásra került pályázatai
IV.27. 132/2017 A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája névváltozásának véleményezése
IV.27. 133/2017 Egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán ideiglenes bizottság felállítása
IV.27. 134/2017 EFOP-4.1.7-16 azonosítószámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat kapcsán haszonkölcsön szerződés megkötése
IV.27. 135/2017 Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
IV.27. 136/2017 Zárt hulladéktárolók kialakítása
IV.27.

137/2017

melléklet

A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének III. számú módosítása
IV.27. 138/2017 Kiskunhalason a Székely utca elején kétirányú forgalmi rend kialakítása
IV.27. 139/2017 Kiskunhalason a Kuruc vitézek terén parkolóhely kialakítása
IV.27. 140/2017 Képviselői önálló indítvány az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról
V.16. 141/2017 Felhatalmazás pályázat benyújtására „A biológiailag lebomló hulladékok eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázati felhívásra
V.16. 142/2017 „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása” 117/2017. Kth. számú határozat kiegészítése
V.16. 143/2017 „Felhatalmazás pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 119/2017. Kth. számú határozat kiegészítése
V.16. 144/2017 A Végh-kúria épületének bővítéséhez való hozzájárulás
V.25. 145/2017 Kiskunhalas Város Közszolgálatáért” díjra javaslat
V.25. 147/2017 Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
V.25. 148/2017 Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala
V.25. 149/2017 A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzata részére
V.25. 150/2017 A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
V.25. 151/2017 Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról
V.25. 152/2017 Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016-ban végzett tevékenységéről
V.25. 153/2017 Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
V.25. 154/2017 Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása
V.25. 155/2017 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
V.25. 156/2017 A Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi éves beszámolójának elfogadásának és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása
V.25. 157/2017 A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
V.25. 158/2017 A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
V.25. 159/2017 A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása
V.25. 160/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata és a TÖV Vagyonkezelő Kft. (jogutód Halasi Városgazda Zrt.) között fennálló megbízási szerződés megszüntetése
V.25. 161/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya tekintetében létrejött hasznosítási szerződés megszüntetése
V.25. 162/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése
V.25. 163/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése
V.25. 164/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése
V.25. 165/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő üzleti célú ingatlanok hasznosításba adása
V.25. 166/2017 Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
V.25. 167/2017 EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra pályázat beadásának engedélyezése
V.25. 168/2017 Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása
V.25. 169/2017 Javaslat a 6. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére
V.25. 170/2017 Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása
V.25. 171/2017 Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 
V.25. 172/2017 Felhatalmazás komplex közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítását célzó pályázat benyújtására
V.25. 173/2017 Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázatok megvalósítására
V.25. 174/2017 „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása” határozat kiegészítése
V.25. 175/2017 Kubinyi Ágoston Program - Muzeális intézmények szakmai támogatására célú pályázat benyújtása
V.25. 176/2017 Felhatalmazás a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú, „Együtt egymásért Kiskunhalason” című pályázat megvalósításának megkezdésére
V.25. 177/2017 Felhatalmazás „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére
V.25. 178/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
V.25. 179/2017 Ivóvíz kutak üzemeltetőjének változása
V.25. 180/2017 Játszótér áthelyezés
V.25. 181/2017 A Vankó Kft. adásvételi szerződés módosítása
V.25. 182/2017 Buszpályaudvar környezetének telekrendezése
V.25. 183/2017 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló
V.25. 184/2017 2016. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről
V.25. 185/2017 Kiskunhalason az Ady Endre utca új forgalmi rendjének kialakítása
V.25. 186/2017 Kiskunhalason a Székely utca egy részén korlátozott idejű várakozóhelyek kialakítása
V.25. 187/2017 Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének megváltoztatása
V.25. 188/2017 Kiskunhalason a Hold-Eskü tér-Báthory-Bajza utcák forgalmi rendjének megváltoztatása
V.25. 189/2017 Kiskunhalason a Magyar utcán kerékpáros közlekedés forgalmi rendjének megváltoztatása
V.25. 190/2017 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról